Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Sällskapet för släkt- och Hembygdsforskning i Hangö r.f. har 130 medlemmar (2007).
En betydande del av verksamheten består av de enskilda medlemmarnas forskning i det egna arkivet, men föreningen gör även årligen en utfärd eller ett studiebesök och ordnar föredragskvällar.
Föreningen hyr två rum i f.d.godsstationen vid Långgatan (Långgatan 6) där medlemmarna kan bedriva forskning. I vårt bibliotek finns lokalhistoriska verk, släktböcker, matriklar och olika register och uppslagsverk. Vi har en gedigen samling filmat material från flere nyländska- och åboländska församlingar. Vi har apparatur att läsa såväl mikrokort som rullfilmer.
Föreningens medlemsblad SSHH utkommer tre gånger /år och skickas till samtliga medlemmar.
Medlemsträffar hålls första helgfria måndagen i månaden kl. 18.00 i f.d. godsstationen vid Långgatan (ej juni-aug.).