Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Vi försöker samla ihop ett register över vad våra medlemmar forskar i.
Du som är medlem kan hjälpa till med att bygga upp vårt register genom att skicka in uppgifter på vad just du forskar i.

Uppgifterna som våra medlemmar skickar in, införs i Ortregistret, Släktregistret eller Företagsregistret på dessa sidor.
Till Ortsregistret vill vi ha uppgifter om på vilka orter (med gårdar/byar) du forskar, medan vi till Släktregistret vill ha uppgifter om vilka släkter du är intresserad av och på vilka orter dessa släkter finns/funnits.
I Företagsregistret listar vi de företag/organisationer som våra medlemmar forskar i.

Våra register kan utökas beroende på våra medlemmars intressen! Vad forskar just du i? Är du intresserad av historien bakom gårdar/hemman på Hangöudd? Eller forskar du i personhistorier, personligheter i vår hembygd? Skicka in uppgifterna åt oss, det kan finnas andra som delar ditt intresse!

Uppgifterna kan skickas till vår e-postadress: sshh.hango@gmail.com