Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Efter två kurser i släktforskning inom MBI med Tomy Karlsson som kursledare i början av 1980-talet fanns det ett behov att fortsätta verksamheten i släktforskning i en egen förening.
På initiativ av kursledaren Tomy Karlsson utlystes ett första grundande möte den 5 februari 1985, varefter stadgar godkändes och föreningen registrerades med namnet Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö r.f.
Sammanlagt 22 personer var med om att starta den nya föreningen och de blev därigenom föreningens stiftande medlemmar. Till föreningens första ordförande valdes föreningens initiativtagare, Tomy Karlsson.

Från början har föreningens motto varit att skapa goda möjligheter för släktforskning på hemorten med så liten föreningsbyråkrati som möjligt.
Detta har sedan genomförts genom inköp av en läskopiator, flere kortläsare och flere tusen mikrokort och filmrullar innehållande bl.a. kommunionböcker, redogörelser över födda, döda och ut- och inflyttade personer i de västnyländska och en del av de åboländska kommunerna. Föreningen har också mikrofilmade årgångar av lokaltidningen för åren 1890 - 1986 och tidningen Västra Nylands första tio år på 1880-talet.
Under den första tiden hade vår förening möjlighet att använda dåvarande Hangö sparbanks mötesrum därefter huserade vi flere år i ett "eget" utrymme (på hyra) i det sk. Tele-huset i centrum av staden. Numera hyr föreningen två rum i f.d.godsstationen vid Långgatan där medlemmarna kan bedriva forskning.
Startfinansiering för inköp av läskopiator, mikrofilmade handlingar m.m. gav inkomsterna från de hembygdsböcker som ordföranden Tomy Karlsson sammanställde med föreningen som utgivare.

Basen i verksamheten är våra drygt 100 medlemmars enskilda aktivitet i släkt- och bygdeforskning, månadsträffar, ett höst och ett vårmöte samt årsmötet. Vid höstmötet har det varit tradition att bjuda på ett föredrag och vårmötet har ofta hållits i form av en utfärd eller resa, ibland tillsammans med grannföreningen Raseborgs släkt- och bygdeforskare i Ekenäs.
Vi har också en egen liten tidning som utkommer tre gånger per år med information om vår verksamhet, men också med presentation av medlemmarnas släktforskning. Dessutom har föreningsmedlemmar bidragit med intressanta, läsvärda artiklar och livet och händelser på Hangöudd.