Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

2/85 Ebba Strömsten: Berättade om sin släkt

4/85 Tomy Karlsson: Presenterade sin solfjäder

10/85 J-G Knuts: Hembygdsforskning med beaktande av Hangös förhållanden.

2/86 Helena Westerlund: Magistratens kansli

11/86 Margareta Damsten: Släktforskning i allmänhet.

5/87 Rea Telenius: Från asagudarna och Erik den Helige till Rea Telenius och tvärtom.

11/87 Tomy Karlsson: Högläste valda delar ur Vi minns Hangö

5/88 Henrik Falck: Den västnyländska släkten Falck, med rötter i Tvärminne.

11/88 Gustaf Sundman: Sjöfararsläkten Sundmans öden och äventyr

4/89 Åke Stenström: Släkten Stenström- som härstammar från Bromarf

10/89 Pekka Silvast: Hangöudd 1940-41

5/90 Benita Forsman: Hangöudd på 1700-talet

10/90 Nils Kock: Samarbetet släktforskaren-pastorsämbetet

4/91 Kaj Duncker: Nylands regemente 1621-1860

10/91 Charles Wickman, Göran Klevdal: Studieresan till Sverige.

11/92 Birgitta Tikkanen: Språkforskaren, vetenskapsmannen, västnylänningen G.J.Ramstedt

5/93 Leif Mether: Datorns användning i släktforskningen.

11/93 Björn Hilden: Rovdjur i Västra Nyland förr, och hur de bekämpades.

11/94 P-O.Blomqvist: Drag ur Finlands äldre järnindustris historia.

11/95 Håkan Simberg: Sv Litt.sällskapets handlingar och uppsatser-en försummad källa för släktforskning.

11/96 Margareta Damsten: Genetiken inom släktforskningen

11/97 B-E.Winberg: Några händelser då Hangö blev stad, samt några protokoll från kommunstämmor förr.

11/98 S-O.Isaksson: Delger sina erfarenheter i släktforskning.

11/00 Stig Nyström: Olaus Magnus och Hangö udd.

10/01 P-O.Blomqvist: Transporter i Pojo genom tiderna

10/03 P-O.Blomqvist: Pojo kyrka sten för sten

11/04 Birgitta Ekström-Söderlund: I Hangö som på utländsk botten

11/05 Tomy Karlsson presenterade sina kommande böcker: Boken om Päron-Pålle och boken Spökhistorier.

11/06 Carl Axel Palmgren: Från Alberga gård till Svidja slott i Sjundeå.

11/07 Marketta Wall: Emigrationen över Hangö

11/08 Georg Haggren: Sommarens arkeologiska utgrävningar i Hangöby

01/09 Johan Signell: Oy Forcit Ab

04/09 Tapio Manner: Mannerin Konepajas historia