Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

STUDIEBESÖK:

5/97 Tavastehus landsarkiv

1/98 Krigsarkivet i Stockholm

11/99 Exkursion till Riksarkivet

5/01 Åbo landsarkiv

8/03 Genealogiska föreningen i Stockholm och Millesgården på Lidingö