Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

2018
September
3.9.
Månadsmöte kl.18.00
Höststart med sedvanligtbesök i Hangö museum
17.9. Rådgivning kl. 18-19
Oktober
1.10.
Månadsmöte kl.18.00
Carina Wolff-Brandt berättar om sin nya bok "Piga, klockare, inhysing, lots"
15.10. Rådgivning kl. 18-19
November
5.11.
Månadsmöte kl.18.00
Björn Österman berättar om sin bok om Hangö under inbördeskriget
19.11. Rådgivning kl. 18-19
December
3.12.
Månadsmöte kl.18.00
Julkaffe