Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

2019
Oktober
7.10. Månadsmöte kl. 18.00
Tomy Karlsson berättar om sin nya bok i serien Hangö i tiden
19.10. Släktforskardag i Helsingfors  kl. 10-16
De nyländska svenskspråkiga släktforskarföreningarna anordnar en släktforskardag i Helsingfors Arbis vid Dagmarsgatan 3, Helsingfors.

Temat för dagen är "Soldatforskning och soldattorp" och huvudtalare är Lars Ericson Wolke från försvarshögskolan i Stockholm, tidigare chef för krigsarkivet och författare av flera böcker, bl.a. Svenska knektar och Soldatforska.
Dessutom deltar Finlands släkthistoriska förening, Sveriges släktforskarförbund med dess ordförande Erland Ringborg, Genealogiska samfundet i Finland och Riddarhuset med presentationer.

- Ett fint program med andra ord!
De nyländska föreningarna kommer att ha tillgång till bord för försäljning och presentation.
Avsikten är att ordna en bussresa till släktforskardagen tillsammans med Raseborgs släkt- och bygdeforskare. Vi hoppas på stor anslutning - det är ganska länge sedan det senast ordnades en svensk släktforskardag.

Vi hoppas du anmäler dig till resan senast den 5 oktober, anmälningar tas emot av Ulla Lindström, tfn 040 7436268, e-post ulmalindstrom@gmail.com eller Benita Forsman tfn 040 1647272, e-post benitaforsman@gmail.com
21.10. Rådgivning kl. 18-19
Råd och information om släktforskning samt digitala sökningar


November
4.11.
Månadsmöte kl. 18.00
Jan Backman informerar om Hangö församlings digitaliserade kyrkböcker
18.11.
Rådgivning kl. 18-19
Råd och information om släktforskning samt digitala sökningar
December
2.12.
Månadsmöte kl.18.00
Traditionellt julkaffe