Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

2024
Januari
8.1. Månadsmöte kl. 18.00. Programmet öppet

22.1.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. En stund för småprat, kaffe, frågor och diskussion


Februari
5.2.
Årsmöte kl. 18.00

19.2.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


Mars
4.3.
Månadsmöte kl. 18.00. Kaj S. Lind berättar om S/S Express

18.3.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


April
8.4.
Månadsmöte kl. 18.00. Tage Nylund berättar om Sjömansro

9.4.
Svarsvisit till Raseborgs släkt- och bygdeforskare, där vi deltar i deras månadsmöte med föredrag på kvällen

22.4.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


Maj
6.5.
Månadsmöte kl. 18.00. "Öppna dörrar-kväll" för medlemmar och allmänhet.Juni


Juli


Augusti


September
2.9.
Månadsmöte kl. 18.00. Vi besöker Hangö museum.

16.9.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


Oktober
7.10.
Månadsmöte kl. 18.00. Programmet öppet

21.10.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


November
4.11.
Månadsmöte kl. 18.00. Programmet öppet

18.11.
Träffpunkt på Högbergsgatan kl. 18-19. Vi träffas för en stund runt kaffebordet med småprat och diskussioner och möjligheter att få råd angående forskningen.


December
2.12.
Månadsmöte kl. 18.00. Traditionellt julkaffe