Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

2017
September
18.9.
Rådgivning kl.18.00-19.00 i forskarummet.
Vi försöker efter bästa förmåga ge råd och hjälpa om du har kört fast i din forskning eller vill diskutera något problem.
Oktober
2.10.
Månadsmöte kl.18.00.
Göta Sundström berättar om sin Kapellhamnsforskning
16.10.
Rådgivning kl.18.00-19.00 i forskarummet.
Vi försöker efter bästa förmåga ge råd och hjälpa om du har kört fast i din forskning eller vill diskutera något problem.
November
13.11.
Månadsmöte kl.18.00
Tomy Karlsson presenterar sin nya bok
20.11.
Rådgivning kl.18.00-19.00 i forskarummet.
Vi försöker efter bästa förmåga ge råd och hjälpa om du har kört fast i din forskning eller vill diskutera något problem.
December
4.12.
Traditionellt julkaffe kl.18.00

2018
Januari
8.1.
Månadsmöte kl.18.00
Februaro
5.2.
Årsmöte kl.18.00