Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com


1997
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Verksamhetsplan
Rainer Erlund: Notfiske
Räkning
Antavla: Folke Ferm
Finska Amerikanaren, urklipp
Arkivinformation
Årsberättelsen
Efterlysningar
Önskemål
Ansökningsblankett
2
3
3
4
5
9
10
12
14
16
18
18
19
1997
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Rea Telenius: Möte med anor
Antavla: Ulla Lindroos
Finska Amerikanaren, urklipp
Medlemsförteckning
Tavastehusresan
Stockholmsresa?
Till salu
Efterlysningar
Önskemål
Ansökningsblankett
2
3
3
4
10
12
14
16
17
18
18
18
19
1997
Nr. 3

Styrelsen
Redaktionens spalt
Händelsekalender
Benita Forsman: Hangöflickan och adelsmannen
Jultraditioner
Stamtavla: Samuel Mattsson
Finska Amerikanaren: urklipp
Rikssvenska adresser
Rota i rötter
Höstmötet
Efterlysningar
Svar på efterlysningar
Önskemål
Till salu
Nya medlemmer
2
3
3
4

7
10
12
14
16
17
18
18
18
19
19
1998
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Hasse Gustafsson: Lärarminnen
Släkthuset
Antavla: Lennart Lindroos
Finska Amerikanaren: urklipp
Litteraturförteckning
Stockholmsresan
Alla hjärtans dag
Efterlysningar
Adressförändringar
Önskemål
2
3
3
4
9
10
12
14
17
18
19
19
19
1998
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Åke Rehn: Posten i Hangö
Utfärd till Sveaborg ?
Släktforskarkonferens i Närpes
Antavla: Tomy Karlsson
Finska Amerikanaren: urklipp
Arkivinformation
Årsberättelsen
Nytt i forskarutrymmet
Efterlysningar
Nya medlemmar
Födelsedagen
2
3
3
4
8
9
10
12
14
16
18
18
19
19
1998
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Kim Metso: Släktforskning på ADB
Internet på stadsbiblioteket
Antavla: Ethel Tennberg
Sveaborgsresan
Närpeskonferensen
Nytt i forskarutrymmet
Ny medlem
Adressförändringar
Efterlysning
Till salu
2
3
3
4
8
9
15
16
18
19
19
19
19
1999
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Sorglig händelse (.pdf)
Föreningshistorik
Höstmötet
Hangödikt
Antavla: Ethel Tennberg, forts.
Några levnadsöden
Holger 6,0
Nya medlemmar
Adressförändringar
Efterlysning
Till salu
2
3
3
4
6
7
8
9
14
18
19
19
19
19
1999
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Rea Telenius: Sagor och vikingar
Hangödikt
Antavla: Jeanette Wikman
Årsberättelsen
Utfärd till Pargas.
Barnaöde i Hangöby
Verksamhetsplanen för 1999
Genealogiska Föreningens meddelande
Nytt i forskarutrymmet
Efterlysning
Nya medlemmar
Påminnelser
2
3
3
4
9
10
12
13
14
16
17
18
18
19
19
1999
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Lars Holmström: Industrialiseringsöversikt
Antavla: Benita Forsman
Några minnen från knappare tider
Grannfejd i Hangö.
Vårutfärden
Lotsen
Nytt i forskarutrymmet
Efterlysning
Exkursion
Nya medlemmar
Annons
Påminnelser
2
3
3
4
10
12
13
16
17
18
18
18
19
19
19
19
2000
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Sture Fjäder: Min hemstad min hembygd
Ett hemskt fordon
Fullriggaren
Antavla: Agneta Söderblom
Finska Amerikanaren: Urklipp
Riksarkivbesöket
Vårmöte i Ekenäs
En idealisk husfru
Födelseveckodagen
Nytt i forskarutrymmet
Släktforskarkonferens
Adressförändringar
Böcker till salu
Påminnelser
2
3
3
4
8
9
10
13
15
15
16
17
18
18
19
19
19
2000
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Börje Tallberg: En trumslagare minns
Verksamhetsplanen för år 2000
Duktiga pojkar
Kring Hangöudd
Antavla: Stina Berglund
Släktforskning och nya personuppgiftslagen
Finska Amerikanaren: urklipp
Verksamhetsberättelsen
Nya medlemmar
Adressförändringar
Böcker till salu
2
3
3
4
6
7
8
10
12
16
18
19
19
19
2000
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Ulla Lindroos: Järnbrukssläkten Uhr
Hangödikt
Antavla: Bodil och Peter Malmlund
En liten släkthistoria
Finska Amerikanaren: urklipp
Hangöstenen
Släktforskning på internet
Nya hangöbok
Böcker till salu
2
3
3
4
9
10
12
14
16
18
19
19
2001
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Litet släktforskning
Antavla: Christina Nordback
Hangödikt
Höstmötet
Urklipp
Släktforskning på internet
Grattis Tomy
Släktforskartips
Kursinformation
Efterlysningar
Nytt i forskarutrymmet
Vårutfärden
Nya medlemmar
Böcker till salu
2
3
3
4
10
12
13
13
13
14
14
15
16
17
18
19
2001
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Rune Westerholm: Färgglädje i 110 år
Verksamhetsberättelsen
Utfärd
www-adresser
Dikt: Urbansdagen
Antavla: Birgit Holmström
Tullkammaren på Hangöudd
Läsartips
Sommarkurs i släktforskning
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
6
7
8
9
10
12
17
18
19
19
2001
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Hasse Gustafsson: Minnen från parentesen
Höstdikt
Antavla: Mona Ekberg-Könönen
Mera om tullen på Hangöudd
Vårutfärden
Internetkurs
Nytt i forskarutrymmet
Till salu
2
3
3
4
9
10
12
17
18
18
19
2002
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Lisbet Malmlund: Minnen från det förgångna
Höstmötet
Vädertecken
Dikt
Antavla: Carita Grönholm
Rymlingar på äventyr
Nytt i forskarutrymmet
Efterlysningar
Nya medlemmar
Till salu
2
3
3
4

7
8
9
10
12
18
18
19
19
2002
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Stina Berglund: Min morfars farfar
Verksamhetsberättelsen
Antavla: Aarno Österlund
Sol och vårad dragonhustru
Vårutfärd
Svar på efterlysningar
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
Grattis ordförande
2
3
3
4
8
10
12
18
18
19
19
19
2002
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Litet kulturhistoria om dasset
Vårutfärd
Dikt
Backa-utredning
Förstörelse på Hangö-udd
Släkforskarkonferansen i Jakobstad
Till salu
2
3
3
4

6
7
9
12
18
18
2003
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Brita Lindqvist: Min Amerikamorbror Kalle
Dikt: Tvärminneport
Antavla: Barbro och Anders Lindqvist
En flagghissare har ordet
Problem under medeltiden i Sverige-Finland
Efterlysningar
Stockholmsresan
Nytt i forskarutrymmet
Böcker till salu
2
3
3
4
9
10
12
13
17
18
19
19
2003
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Dorrit Söderblom: Skeppsbrott
Dikt: Utskärsvår
Antavla:Rachel Helenius
Verksamhetsberättelse
Auktionskungörelse
Ryska kavaljerer
Stockholmsresan
Böcker till salu
2
3
3
4
9
10
12
13
14
18
19

2003
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Christina Nordback: Släktträffen
Antavla: Björn Österman
Dikt:
Stockholmsresan
Vägen till Tullholmen
Föredrag på höstmötet
Sommarunikurs
Läsvärt om huskurer
Nya medlemmar
Böcker till salu
2
3
3
4
9
10
12
13
17
17
18
19
19
2004
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
B-E Winberg: Staden Hangös tillblivelse
Antavla: Kim och Mikaela Lind
Pojo kyrka sten för sten
Dikt
Hangöbon som kunde vända vinden
Tio i topp
Pojkar är pojkar
Kah Lind berättar
Backa-utredning, forts
Nya medlemmar
Böcker till salu
2
3
3
4
10
12
13
14
15
16
17
18
19
19
2004
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandes spalt
Händelsekalender
Björn Österman: Hat och stolthet
Verksamhetsberättelsen
Notiser
Björnjakter i Tenala
Antavla: Birgitta Mannström
Information om kurs
Läsartips
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
Böcker till salu
2
3
3
4
6
7
8
10
17
18
18
19
19
2004
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Kapten Ekestubbe arresterad
Antavla: Ann-Sofi Nordlund
Tvärminnefärden
Släktforskarkonferensen
Åboländska gäster
Backa-utredning, forts
Nytt i forskarutrymmet
Läsartips
Höstmarknaden
Böcker till salu
2
3
3

4
10
13
14
15
16
19
19
19
19
2005
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalt en
Händelsekalender
B. Johnsson och U. Lindroos: Skolminnen
Nya forskarlyan
Ruskväder
Antavla: Kay Sjödahl
Sandöflicka på äventyr
Nytt i forskarutrymmet
Infotillfälle
Nya medlemmar
2
3
3
4
8
9
10
12
18
19
19
2005
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Anders Rosendal: Åter till Henriksberg
Antavla: Sisko Koskivirta
Verksamhetsberättelsen
Timm-släktingar
Jubileumsutställningen
Vårutfärden
Nytt i forskarutrymmet
Påminnelser
Böcker till salu
2
3
3
4
10
12
14
16
18
19
19
1
9
2005
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Hasse Gustafsson: Några av mina lärare
Höstmötet
Planerad Estlandsresa
Släktforskarresan till bl.a. Ösel
Antavla: Kristian Sundström
Vårutfärden
Täcktom Östergård
Nya medlemmar
Böcker till salu
2
3
3
4
7
8
9
10
12
13
19
19

2006
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Hasse Gustafsson:  Mina samsislärare, forts
Batalj vid Bromarf kyrka
Antavla: Mari-Ann Kurman
Dikt
Dödsolycka vid jakt
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
Noterat
2
3
3
4
7
10
17
18
19
19
19
2006
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Carita Sundell: Anna Henriksdotter och hennes ättlingar
Antavla: Barbro Åhman
Rapport från släktträff
Brev
Verksamhetsberättelse 2005
Släktforskardagar i Vasa
Besök från Ekenäs
Tipshörnan
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
Efterlysning
2
3
3

4
10
12
13
13
15
17
19
18
19
19
2006
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Carita Sundell: Anna Henriksdotter, forts
Vårutfärden
Tipshörnan
Antavla: Bengt Söderlund
Släktforskarkonferensen i Pargas
Källor till emigrantforskning
Brev från Ryssland
Nytt i forskarutrymmet
Nya medlemmar

2
3
3
4
8
9
10
12
15
17
19
19

2007
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Täcktom Norrgård
Antavla: Edvard Asén
Dikt: Tysta spår
Brev från Ryssland
Höstmötet
Kärlek och svettiga äpplen
Tipsrutan
Ny medlem
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
10
12
13
16
16
18
18
19

2007
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Täcktom-Wästergård
Antavla: Ulla Lindström
Dikt: Vårt ljuva 60-tal
Verksamhetsberättelsen
Tysk krönika om släkten Wickel
Brev från Ryssland
Till kännedom
Tipshörnan
Ny medlem
2
3
3
4
10
13
14
15
16
18
19
19


2007
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Styrbjörn E:son Lindberg: Nordenstreng-släktträff
Björn Österman informerar
Släktforskarresa i österled
Stamtavla: Karl Peter Lindberg
Reflexioner kring ett Hangö-foto
Dikt: Kattrompon nostalgi
Brev från Ryssland
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet

2
3
3

4
8
9
10
12
14
15
19
19
2008
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Täcktom-Södergård
Antavla: Nancy Sjöblom
Breev från Ryssland
Släktevenemanget
Höstmötet
Månadsträffarna
Förnyade hemsidor
Några funderingar
Ny medlem
Nytt i forskarutrymmet
Tipsrutan
2
3
3
4
10
12
14
17
17
17
18
19
19
19
2008
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Carita Sundell: Släkten Winsten på Öbylandet
Dikt
Antavla: Rita Isaksson
Rysslandsbrev
Påminnelser
Verksamhetsberättelsen
Boktips
Nytt i forskarutrymmet
Nya medlemmar
2
3
3

4
9
10
12
15
16
17
18
19
2008
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Rune Westerholm: Hangögranit
Dikt: Granitblomman
Antavla: Johan Signell
Brev från Ryssland
Rundtur och granit
Vårutfärd till Karis och Fiskars
Byavandring i Tenala
Efterlysningar
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
9
10
12
14
15
17
18
19
19

2009
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Styrbjörn Lindberg: Ett flott besök i Rotterdam
En novemberlördag i huvudstaden
Antavla: Frida Sundström
Brev från Ryssland
Reflexioner
Ordstäv
Tipshörnan
Inskannade församlingar
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
Arkeologi på höstmötet
Önskemål
2
3
3

4
8
10
12
14
15
16
17
18
18
19
19
2009
Nr. 2

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Täcktom-Södergård forts
Antavla: Henrik Wikström
Verksamhetsberättelsen
Äktenskapsskrock
Flyttfåglar och korsmässa
Rysslandsbrev
Efterlysningen
Nya medlemmar
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
10
12
13
13
15
18
18
19
2009
Nr. 3

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Bo-Evert Winberg: Täcktom-Langis
Antavla: Henrik Bärlund
Österbottenresa
Krigsbarnsupplevelser
Nya medlemmar
Information
Önskemål
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
10
14
17
18
18
18
19
2010
Nr. 1

Styrelsen
Ordförandespalten
Händelsekalender
Ulla Lindström: Mitt första år som pensionär
Vårresa till Åbolands skärgård
Ur barnamun
Antavla: Styrbjörn E:son Lindberg
Varför köpte Oskar Lewin Täcktom Langis?
Utfärdsmål för 100 år sedan
Efterlysningen
Nya medlemmar
Släktforskarkonferensen i Mariehamn 2009
Nytt i forskarutrymmet
2
3
3
4
8
9
10
12
15
17
17
18
19