Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Webmaster
Nytt på våra sidor
8.2.2022 Sidorna uppdaterade
- Styrelsen för 2022, händelsekalendern för 2022
- Medlemsavgiften för 2022 ska betalas senast 28.2.

Boken " I en ärad allmänhets höga åtanke" som utkom i början av året, är första delen i en planerad serie böcker om handel i Hangö.
Boken bygger på uppgifter som samlats in av medlemmar i Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö samt på annonser och texter i de lokala tidningarna. Denna första del omfattar åren 1874 - 1914, dvs tiden från Hangö stads grundande till första världskrigets utbrott.
Yngve Malmén och Ben Ferm har sammanställt boken, som dokumenterar handelns olika grenar och avslutas med en matrikel över butik- och kioskinnehavare i Hangö under den aktuella tidsperioden.
Boken kan köpas från Tias bokhandel i Hangö och Ekenäs bokhandel, pris 39 euro. Föreningens medlemmar har möjlighet att köpa boken via styrelsens kassör.
Tryck på bilden för mer ingående beskrivning av boken

Föreningen efterlyser uppgifter om gamla butiker och kiosker i Hangö.
Har du uppgifter du vill dela med dig av, mejla oss gärna sshh.projekt@gmail.com

Besökare på sidan sedan 26/1/2008