Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Styrelsen för 2016
Ordförande: Johan Signell
Högbergsgatan 15, 10900 HANGÖ
Tel. 050-5390201
Viceordförande: Ben Ferm
Torngatan 3 B 1, 10900 HANGÖ
Tel. 041-498 3324
Kassör: Ulla Lindström
Hullvägen 17, 10900 HANGÖ
Tel. 040-7436268
Sekreterare: Benita Forsman
Gårdsstigen 2, 10900 HANGÖ
Tel. 040-1647272
Ledamot: Folke Ferm
Kadermogatan 37 B 10, 10900 HANGÖ
Tel. 0400-816349
Ledamot: Mona Ekberg-Könönen
Märsgränd 3, 10900 HANGÖ
Tel. 019-2483588
Ledamot: Yngve Malmén
Kaarle Halmeen katu 1 E 15, 33720 TAMMERFORS
Tel. 040-7291722
Suppleant: Birgit Holmström
Boulevarden 5 A 8, 10900 HANGÖ
Tel. 040-5772498
Suppleant: Tarja Nyman
Rilaxgatan 34, 10960 HANGÖ
Tel. 050-3003689
Om du vill ta kontakt med styrelsen (kommentarer/frågor) så kan du maila oss på adressen sshh.hango@gmail.com