Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Styrelsen för 2022
Ordförande: Ben Ferm
Torngatan 3 B 1, 10900 HANGÖ
Tel. 040-326 3853
Viceordförande: Stig Ekholm
Gunnarsstrandsvägen 7, 10940 HANGÖ
Tel. 0400-471 502
Kassör: Ulla Lindström
Hullvägen 17, 10900 HANGÖ
Tel. 040-7436268
Sekreterare: Benita Forsman
Gårdsstigen 2, 10900 HANGÖ
Tel. 040-1647272
Ledamot: Carita Grönholm
Narviksgatan 35, 10960 HANGÖ
Tel. 040-570 8086
Ledamot: Jan Backman
Hamnholmsvägen 26 A, 10940 HANGÖ
Tel. 040-502 7292
Ledamot: Mona Ekberg-Könönen
Märsgränd 3, 10900 HANGÖ
Tel. 040-717 9400
Suppleant: Tarja Nyman
Rilaxgatan 34, 10960 HANGÖ
Tel. 050-300 3689
Suppleant: Susanne Kollin
Bangatan 23-25 B 8, 10900 HANGÖ
Tel. 050-321 0331
Om du vill ta kontakt med styrelsen (kommentarer/frågor) så kan du maila oss på adressen sshh.hango@gmail.com