Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Ansökan om medlemskap kan göras genom att fylla
i ansökningsblanketten och skicka den till någon av styrelsemedlemmarna
eller till föreningens e-postadress: sshh.hango@gmail.com.
Ansökningsblanketten hittar du här (blanketten i word (.doc) format)

Medlemsavgiften är 25 euro/år
Medlemsbladet SSHH utkommer 3ggr årligen till alla medlemmar.


Register- och Dataskyddsbeskrivning (GDPR)