Föreningens e-post:
sshh.hango@gmail.com

Här finns en lista på de släkter som våra forskare är intresserade av.

OBS! Uppgifterna uppdateras an efter att nya uppgifter inkommer!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

Då du för musen över släktnamnet framkommer
den forskare som forskar i ifrågavarande släkt!


A
ABBORRE (Billnäs 1775)
AHLBOM (Ekenäs lf: Alglo 1716)
ALBERTSSON (Borgå lf)
ALM (Hangö: Täcktom 1800-talet)
ALSENDORFF (Sjundeå: Svartbäck Kloss 1761)
AMMONDT (Snappertuna)
ANDERSSON (Helsingfors 1900)
AULIN (Nykarleby 1800-talet)
Tillbaka upp

B
BAARMAN (Snappertuna: Lillbarsgård 1691)
BARK (Karis: Visanbacka)
BARK (Tenala: Barkala Lillgård 1807)
BARMAN (Snappertuna: Lillbarsgård 1691)
BARMAN (Ingå: Ohrs)
BARMAN (Snappertuna: Rösund Storgård 1844, Lagmans 1820, Gebbelby 1814, Kallbacka 1810, Magnä 1804, Glosbacka 1802, Barsgård 1766)
BERG (Ekenäs lf: Leksvall 1736)
BERGLUND (Karis: Smedsby Jeppans 1701)
BERGLUND (Karis; Pojo)
BERNSTRÖM (Pojo: Antskog 1791)
BIFÄLDT (Bromarf 1717; Ekenäs lf: Backa 1828)
BISTRÖM (Ekenäs lf: Skåldö Västergård 1863; Ingå: Espings Bisa 1733; Snappertuna: Kjulböle Västergård 1801)
BISTRÖM (Ingå: Johannesberg 1787, 1830)
BISTRÖM (Ingå 1792)
BJÖRKLÖF (Karis: Finnby Skriks 1674; Snappertuna: Baggård Lillgård c.1700)
BJÖRKLÖF (Karis: Sannäs; Snappertuna: Prästäng; Ekenäs: Gullö; Pojo: Slicko, Gumnäs)
BLOMQVIST (Pernå)
BOMAN (Pargas: Söderby, Sunnanberg; Dragsfjärd: Skinnarvik)
BOSTRÖM (Ingå: Degerö Nedergård c.1580, Tostholm c.1650; Kyrkslätt: Bobäck Guss c.1650)
BOXSTRÖM (Snappertuna: Strömsö c.1670)
BROMAN (Snappertuna: Broby Östergård 1660, Broby Västergård c.1620, Nothamn c.1715)
BRUNSTRÖM (Ekenäs lf: Busö c.1775; Korpo: Brunskär Norrgård c.1685)
BUSSMAN (Snappertuna: Söderby c.1700)
BÄCKLUND (Snappertuna: Baggård Storgård 1680, Kjulböle Västergård c.1620, Stubböle 1680)
BÄCKMAN (Snappertuna: Total Storgård c.1675)
BÄCKSTRÖM (Ingå: Torp c.1610; Snappertuna: Kjulböle Östergård c.1650, Lagmans 1713, Trångssund 1715)
BÄRNSTRÖM (Pojo 1791)
BÖLING (Ingå: Kusans c.1530)
Tillbaka upp

C
CAILIN (Kisko: Toija)
CARLSSON (Hollola)
Tillbaka upp

D
DAHLBERG (Ekenäs; Pojo)
DAHLQVIST (Dragsfjärd: Dahlsby)
DAMÉN (Ekenäs lf 1880; Ingå: Dams Klinters 1763; Snappertuna 1867)
DEGERHOLM (Bromarv; Tenala)
DEGERLUND (Tenala: Kallby 1890, Norr Degergård 1740)
DÖNSBERG (Karis: Dönsby 1692)
Tillbaka upp

E
EHRSTEDT (Tenala: Eriksby)
EKBERG (Karis: Knasabacka Generals 1687)
EKBERG (Ingå; Lojo)
EKHOLM (Ingå: Täkter Kråkas c.1515; Snappertuna: Torsjö Västergård c.1630)
EKHOLM (Tenala: Rörsby Övergård 1810, Rörsby Nedergård 1778, Gretarby 1773)
EKLÖF (Karis: Brasby Gällars 1540; Tenala: Finby Gränd c.1600, Skinnarby Storgård 1717)
EKLÖF (Snappertuna 1892; Ingå 1834; Tenala 1820; Karis 1717; Karis-Lojo)
EKMAN (Ingå: Finnböle; Kyrkslätt 1806)
EKSTRÖM (Pargas)
ELGSTRÖM (Ekenäs lf c.1725; Ingå 1793)
ELIASSON (Karis; Kiikala)
ENGLUND (Ekenäs lf: Espingskär c.1778; Korpo 1754)
ERICSSON (Dragsfjärd: Ölmos; Kimito: Notö)
Tillbaka upp

F
FAGERHOLM (Ingå: Näs Kryckels c.1620)
FAGERHOLM (Snappertuna: Raseborg Ersjö 1818)
FAGERSTRÖM (Ingå: Stubböle Bässiars c.1515; Snappertuna: Fagernäs Västergård 1690, Gebbelby 1713)
FINNBERG (Ingå: Kusans c.1530)
FISK (Hitis 1693)
FORSELL (Kimito 1805)
FORSIUS (Sjundeå: Backa Lillgård c.1580)
FORSMAN (Snappertuna: Kallbacka 1652; Tenala: Högböle 1683)
FORSMAN (Tenala: Svedja 1870, Germundby 1850, Pölko 1820, Bondböle 1789, Högböle 1714)
FORSTÉN (Sjundeå: Gammelby Skräddars c.1640)
FRISK (Hitis 1693)
Tillbaka upp

G
GRANROTH (Ingå c.1792; Pojo 1761)
GRÖNBERG (Sjundeå: Palm c.1670)
GRÖNFORS (Åbo)
GRÖNHOLM (Karis: Kila; Snappertuna: Rådsböle)
GRÖNQVIST (Snappertuna: Raseborg Långötorp 1727, Raseborg Stubbäng 1720)
GÅSE (Ingå: Bastö c.1520)
Tillbaka upp

H
HAGMAN (Lojo: Haga 1701)
HALIN (Ingå: Halden Grevas 1724)
HELLMAN (Snappertuna 1800-talet)
HELLSTEN (Sjundeå)
HENRIKSSON (Ekenäs lf c.1880)
HENRIKSSON (Västanfjärd: Nivelax)
HIMMELROOS (Tenala: Finby Bergens 1849, Mail 1846; Bjärnå: Tilkala torp 1843, Suksenböhle 1836, Lupaja Prestkulla 1834, Lapparla 1811; Koskis 1840)
HOLM (Bromarv: Pargas 1724; Ekenäs lf 1782; Ingå: Rådkila Nygrannas c.1590; Tenala c.1772)
HOLMBERG (Karis: Brasby Butils 1639, Högben 1812, Kleven Storgård 1701)
HOLMBERG (Tenala: Svedja Östergård 1900, Svedja Storgård 1855, Hylta 1770, Stor Hylta 1753)
HOLMSTRÖM (Bromarv)
HOLMSTRÖM (Kimito; Västanfjärd: Brändboda 1837)
HULT (Ingå 1758)
HYTTINEN (Jaakkima)
HÄGERT (Ekensä lf: Räcknäs Skedö 1755)
HÄGG (Pojo c.1750; Snappertuna c.1750; Tenala c.1750)
HÄGGMAN (Kyrkslätt: Häggesböle Gabbels 1688)
HÖGMAN (Kimito: Labböle Östergård 1826; Dragsfjärd: Dahlsby 1795, Långnäs Östergård 1766, Purunpää 1725)
HÖGSTRÖM (Bromarv; Tenala)
Tillbaka upp

I
ILLMAN (Fagervik 1700)
ILLMONI (Sjundeå: Svartbäck 1698)
INGMAN (Sjundeå: Munks c.1715)
ISAKSSON (Kimito: Tofsnäs; Dragsfjärd: Skinnarvik)
Tillbaka upp

J
JAKOBSSON (Ingå; Fagervik 1751)
JOHANSSON (Dragsfjärd: Hertsböle; Västanfjärd: Misskärr)
Tillbaka upp

K
KEMPE (Ekenäs c.1730)
KIELLIN (Ingå: Stubböle Bässiars c.1515)
KINDT (Ingå c.1915; Pojo: Fiskars c.1712; Tenala: Gränd c.1810)
KLINTH (Bjärnå 1763)
KNÄCK (Snappertuna: Berg 1750)
KOPPARSTRÖM (Ekenäs lf: Kopparö 1778; Snappertuna: Växär 1681)
KORHONEN (Sotkamo 1669)
KULLBERG (Ingå: Torp c.1610)
KVARNSTRÖM (Pojo: Kvarnby/Qvarnby)
KÖNÖNEN (Viborg)
Tillbaka upp

L
LAUKKA (Haapavesi 1855)
LEMSTRÖM (Sjundeå: Lämpans Ers c.1625)
LIETZ (Bjärnå: Storgesterby Rusthåll 1783, Laukka 1731)
LIETZEN (Bjärnå: Laukka Fredriksberg; Åbo 1671; SVerige: Litslena 1629)
LIND (Bjärnå: Mäkisauru, Ervelä, Kaukonböle)
LINDMAN (Ingå: Degerby Pellas c.1620)
LINDHOLM (Ekenäs lf: Räcknäs 1736)
LINDHOLM (Tenala: Germundby Keldans 1839, Siggby Östergård 1828, Finnby Yttergård 1820, Gennarby Säteri 1770, Råby 1744, Ytterpölko)
LINDHOLM (Tenala: Svedja 1900; Kisko: Metsola 1860, Hongisto 1814)
LINDHOLM (Bjärnå: Storgesterby 1812; Finnby: Heikberg Rusthåll 1784; Kimito: Linnarnäs 1689)
LINDQVIST (Ingå: Kalkulla c.1600)
LINDROOS (Ingå: Stormora Mangs c.1610)
LINDROOS (Västanfjärd; Dragsfjärd: Skinnarvik)
LINDROTH (Ingå: Ingarskila Timans c.1515)
LINDQVIST (Ingå: Kalkulla c.1600)
LINDSTRÖM (Kimito 1767; Snappertuna: Gebbelby 1681)
LINDSTRÖM (Purmo; Tusby; Lojo)
LITÉN (Hitis: Rosala 1750)
LUNDBERG (Ekenäs lf: Busö 1794, Jussarö c.1801; Helsingfors 1730; Hitis 1751)
LUNDQVIST (Snappertuna: Söderby c.1710)
LUNDSTRÖM (Snappertuna: Repubacka 1733; Tenala: Skogby Bruk 1770)
LÖFLUND (Karis: Dönsby 1771)
LÖNNQVIST (Karis-Lojo)
LÖNNROTH (Bromarv)
Tillbaka upp

M
MALÉN (Tenala: Malarby 1671)
MALLÉN (Tenala: Malarby 1671)
MALM (Ingå: Torp c.1610)
MALMBERG (Ingå: Halden Grevas c.1540)
MALMBERG (Ingå 1832)
MALMSTRÖM (Ingå: Torp c.1610)
MANNSTRÖM (Karis: Finnbacka Mankers 1688, Mangård Kusans 1697)
MANNSTRÖM (Tenala: Wästankärr 1864, Olsböle, 1868, Finby; Bjärnå: Kuhmis 1852; Kisko: Toija Melleri 1790)
MAST (Ingå: Näs Kryckels c.1620)
MERILÄINEN (Sotkamo: Nuasjärvi 1686)
MISANDER (Ekenäs lf 1770; Hitis 1737)
MUHRBERG (Ekenäs)
MUSTALAMPI (Polvijärvi)
Tillbaka upp

N
NORDBACK (Kaskö 1840; Närpes 1840)
NORDBERG (Kimito: Nordvik)
NORDLING (Ingå: Näs 1805, 1857)
NORDLUND (Bromarv)
NORDLUND (Tenala)
NYBERG (Tenala: Kulla Westergård 1863, Rörsby Övergård 1857, Westankärr Mindre Rusthåll 1849, Svenskby Mindre Rusthåll 1854, Svenskby Större Rusthåll 1836, Skinnarby Lillgård 1731, Karis-Lojo 1809)
NYBERG (Tenala: Gumböle Wetsertorp 1860, Olsböle Grundböle Västertorp 1837, Skinnarby 1731; Karis-Lojo 1809)
NYBERG (Tenala: Finby 1630)
NYHOLM (Degerby: Rådkila 1794; Ingå: Halden Grevas c.1530, Rådkila Nygrannas c.1590)
NYLUND (Snappertuna: Total Storgård c.1675)
NYMAN (Bjärnå 1667; Ingå: Rådkila Nygrannas c.1590; Sjundeå c.1640; Tenala 1748)
NYMAN (Bromarv; Tenala)
NYMAN (Karis: Grabbacka)
Tillbaka upp

O
ORDÉN (Esbo 1867; Suomusjärvi c.1810)
Tillbaka upp

P
PAULIN (Nykarleby 1700-talet)
PERKLÉN (Sjundeå: Svartbäck Skeppars 1729)
PIHL (Ingå: Näs Kryckels c.1620)
PIHLSTRÖM (Pojo: Pärsböle)
POLENIUS (Sjundeå: Gammelby Skräddars c.1640, Pulkbacka Lillgård c.1720)
PRÅLSBERG (Ingå: Näs Kryckels c.1620)
Tillbaka upp

Q
QVARNSTRÖM (Karis: Läpp Östergård 1694; Snappertuna c.1640)
QVARNSTRÖM (Pojo: Kvarnby/Qvarnby)
Tillbaka upp

R
REHN (Tenala: Karsby 1796, Ytterhylta 1793)
REHNBERG (Bromarv: Korrböle 1792)
REIHOLM (Ingå: Bastö 1875; Karis: Rejböle Övergård 1789; Snappertuna: Södergård 1756)
ROMAN (Dragsfjärd: Ölmos)
ROMSTRÖM (Karis: Romsarby 1712)
RÅSTEDT (Tenala: Mälsarby Storgård 1877, Grind 1870, Siggby 1805, Rå(s)by 1742)
RÖD (Hitis 1693)
RÖDBLOM (Hitis: Böle)
RÖHOLM (Ingå: Bastö 1875; Karis: Rejböle Övergård 1789; Snappertuna: Södergård 1756)
RÖNTY (Sotkamo: Nuasjärvi c.1765)
Tillbaka upp

S
SALOVIUS (Sjundeå c.1715)
SANDBERG (Tenala: Germundby)
SANDBERG (Tusby 1800-talet)
SANDBORG (Karis: Sannäs Binals 1661)
SANDELL (Bromarv: Skata Padva 1737)
SCHREIJ (Tenala: Lindö 1705)
SCHREY (Tenala: Lindö 1705)
SIGNELL (Finby)
SJÖBERG (Ekenäs lf: LEksvall c.1783; Tenala: Svedjekulla c.1650)
SJÖLUND (Ekenäs lf: Sommarö c.1710; Ingå 1710; Snappertuna: Gästans 1710)
SJÖSTEN (Bromarv 1806; Hangö 1806)
SJÖSTEN (Bromarv)
SOLBERG (Ingå: Västra Solberg Tyris c.1575)
SOMMARDAHL (Ekenäs lf: Skåldö c.1720)
SPETS (Snappertuna)
STENBACKA (Jeppo)
STENNABBA (Purmo)
STENSTRÖM (Bromarv; Snappertuna)
STRÖM (Snappertuna: Strömsö c.1670)
STRÖMBERG (Ingå: Degerö Nedergård c.1580, Kusans c.1530; Snappertuna: Stubböle Bocks 1677)
SUNDBERG (Ingå: Backa, Sågars; Tenala: Romby)
SVANBÄCK (Ingå: Västerby 1724)
SVENSK (Tenala: Finby Boställe 1805, Svenskby 1770)
SÖDER (Fagervik 1755)
SÖDERBERG (Ingå: Stormora Mangs c.1610)
SÖDERBERG (Dragsfjärd: Söderlångvik)
SÖDERHOLM (Hitis c.1740; Ingå: Lill-Ramsjö Tingsholm 1824)
SÖDERHOLM (Kimito)
SÖDERLUND (Karis 1784; Snappertuna 1750; Tenala 1748)
SÖDERMAN (Hitis: Rosala)
Tillbaka upp

T
TALLING (Ingå; Fagervik 1751)
TENNBERG (Tenala; Bromarv)
THORSTRÖM (Snappertuna: Torsjö ÖStergård c.1645, Torsjö Västergård c.1630)
THUNBERG (Svartå 1655)
TURDIN (Nykarleby 1600-talet)
TÖTTERMAN (Ingå: Kusans c.1530)
Tillbaka upp

U
UHR (Pojo; Tenala c.1730; SVERIGE: Uppsala: Söderfors 1657)
Tillbaka upp

V
VASSHOLM (Ingå: Vassböle Stavas c.1640)
VELTER (Snappertuna: Baggård Lillgård c.1700)
VESTER (Ingå: Kusans c.1530)
VESTERHOLM (Ingå: Kusans c.1530)
VESTERHOLM (Ingå: Österkulla 1860, 1889)
VÄXSTRÖM (Snappertuna: Växär 1681)
Tillbaka upp

W
WANGELL (Åbo 1798; Ekenäs 1824; SVERIGE)
WECKSTRÖM (Ekenäs; Ekenäs lf: Skåldö Västergård c.1760; Snappertuna)
WESTERHOLM (Ingå: Torp c.1610; Karis: Mangård Leura 1741; Snappertuna: Nissbacka 1707, Trångsund 1737)
WESTERLUND (Karis: Finnby Mölnars 1704)
WESTIN (Fiskars)
WIKLUND (Tenala: Svedja; Pojo: Degernäs)
WIKMAN (Tenala: Sillböle 1820, Lillvik 1650; Bjärnå: Näse 1896; Bromarv: Pargas Domars 1780)
WINBERG (Ingå: Västra Solberg Grotas 1879; Tenala: Skinnarby Storgård 1759)
WÄXSTRÖM (Karis: Visanbacka c.1792)
Tillbaka upp

Å
ÅBERG (Pojo: Ekerö Storgård c.1837, Lillfors 1742; Snappertuna)
ÅHLBERG (Ingå: Böle 1699, Sonasund 1699)
ÅVIST (Purmo)
Tillbaka upp

Ö
ÖHMAN (Karis: Brasby Butils 1639; Snappertuna 1715)
ÖSTER (Ingå 1710)
ÖSTERHOLM (Ingå; Helsingfors)
ÖSTERHOLM (Snappertuna: Storbarsgård 1669)
ÖSTERHOLM (Kimito: Wästlax)
ÖSTERMAN (Ingå c.1580)
ÖSTERLING (Kimito: Kila; Bjärnå: Broända, Knaapila, Paarskylä; Snappertuna: Svedja)
ÖSTRÖM (Ingå: Degerö Nedergård c.1580; Snappertuna: Total Storgård c.1620)
Tillbaka upp